எந்த விளக்கு இரவில் தேவை?

சிலருக்கு இரவு நேரத்தில் தூக்கம் வராது. அதற்கு அவர்களது அறையில் உள்ள விளக்கும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம்.கண்களுக்கு எரிச்சல் படும் வகையில் இந்த விளக்குகள் அமைந்திருந்தால் நம் தூக்கம் நிச்சயமாக பறிபோய்விடும்.பொதுவாக சிகப்பு நிறத்தில் உங்கள் விளக்கு அமைந்தால் எப்போதும் உங்கள் மனநிலை பதட்ட சூழ்நிலையோடு இருக்கும்

அதனால் நம் தூக்கம் என்பது தூரமாக இருக்கிறது.அதே நேரத்தில் மஞ்சள் நிறமாக உங்கள் விளக்கு அமைந்தால் உங்கள் கண்களுக்கு எரிச்சலை ஏற்படுத்தி தூக்கம் வருவதை தடுக்கிறது.

ஆனால் பெரும்பாலும் நீல நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய விளக்குகளை பெட்ரூமில் நாம் உபயோகப்படுத்த வேண்டும்.அவ்வாறு இருப்பது நம் கண்களுக்கும் ஒருவகை குளிர்ச்சியும் இரவு போன்ற மென்மையான வெளிச்சமும் இந்த நீலநிற விளக்குகளில் கிடைக்கும் இதனால் நமக்கு தூக்கம் எளிதில் வந்துவிடுகிறது.

மேலும் விளக்குகளை நம் தூங்கும் இடத்திற்கு நேர் புறமாக அதாவது முகத்திற்கு நேராக இல்லாதபடி பின்புறமாக அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *