ஆன்மீகம்

அவர் ஒதுங்கச் சொன்னாரே... ஏன் கேட்கவில்லை”

“உலகில் அனைத்தும் நாராயணன் தான், இந்த உண்மையை மறவாதே”

'சும்மா இருக்கிற சங்கை ஊதிக் கெடுத்தான்'

அர்ஜுனன் என்ன கேட்டான் தெரியுமா? ''கிருஷ்ணா..

உங்களுக்கனா நல்ல பலன்கள் இது..

இழந்த பொருட்களை மீட்பதற்கான வாய்ப்புகள் அமையும். களிப்பு நிறைந்த நாள்.

ஈசனின் அங்கங்களும் அதன் விளக்கங்களும்

ஈசன் சிவபெருமானின் அங்கங்களும் அதன் விளக்கங்களும்