தமிழ் ஆண்டு படி பிறந்தவர்கள் நடவேண்டிய மரங்கள்

0
24

பிரபவ- கருங்காலி மரம்
விபவ-அக்ரூட்மரம்
சுக்ல-அசோக மரம்
பிரஜோர்பத்தி-பேயத்தி மரம்
ஆங்கீரஸ்- அரசுமரம்
திருமுக-அரைநெல்லி
பவ-அலயாத்தி
யுவ-அழிஞ்சில் மரம்
தாது- ஆச்சாமரம்
ஈஸ்வர-ஆலமரம்
வெகுதான்ய-இலந்தை மரம்
பிரமாதி-தாளைபனைமரம்
விக்ரம-இலுப்பை மரம்
விஷு-ருத்திராட்சம்
சித்ரபானு- எட்டி மரம்
யுவபானு- ஒதியம்
தாரண- கடுக்காய் மரம்
பார்த்திவ- கருங்காலி மரம்
வியய- கருவேலமரம்
சர்வஜித்- பரம்பை மரம்
சர்வதாரி- குல்மோகூர்மரம்
விரோதி- கூந்தல் பனை
விக்ருதி- சரக்கொன்றை
கர- வாகை மரம்
நந்தன- செண்பகம்
விஜய-சந்தனம்
ஜய- சிறுநாகப்பூ
மன்மத- தூங்குமூஞசி மரம்
துன்முகி- நஞ்சுகண்டாமரம்
ஏவிம்பி- நந்தியாவட்டை
விகாரி- நாவல்
சார்வரி- நுணாமரம்
பிலவ- நெல்லி மரம்
சுபகிருது- பலா மரம்
சோபாகிருது- பவழமல்லி மரம்
குரோதி- புங்கம் மரம்
விசுவாவக- புத்திரசீவிமரம்
பராபவ- புரசுமரம்
பிலவங்க- புளிய மரம்
கீலக- புன்னை மரம்
சவுமிய- பூவரசு மரம்
சாதாரண-மகிழமரம்
விரோதிகிருத- மஞ்ச கடம்பை
பரீதாபி- மராமரம்
பிரமாதீச- மருதமரம்
ஆனந்த-மலைவேம்பு
ராட்சஸ- மாமரம்
நள-முசுக்கொட்டை மரம்
பிங்கள- முந்திரி
காளயுக்தி-கொழுக்கட்டை மந்தாரை
ஸித்தார்த்தி -தேவதாரு
ரவுத்ரி- பனை மரம்
துன்மதி-ராமன்சீதா
துந்துபி-மஞ்சள் கொன்றை
ருத்ரோத்காரி-சிம்சுபா
குரோதன-சிவப்புமந்தாரை
அட்சய-வெண்தேக்கு

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here