ஆன்மிககதைகள்

மூன்று நண்பர்களும் பக்தியும். – ஒரு பக்தர்- ஞானம் கலந்த பக்தி, பிரேம பக்தி- இவற்றில் எது நல்லது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்- பகவானிடம் ஆழ்ந்த அன்பு உண்டாகாமல் பிரேம பக்தி ஏற்படாது. மேலும், பகவான் என்னுடையவர்” என்ற அறிவும் வேண்டும். ” மூன்று நண்பர்கள் காட்டு வழியாகச்சென்று கொண்டிருந்தார்கள். திடீரென்று ஒரு புலி வந்து விட்டது. அவர்களில் ஒருவன் , ‘‘ சகோதரர்களே , நாம் செத்தோம்.!” என்று சொன்னான். இரண்டாமவன்,Continue Reading